Δίκλινο δωμάτιο

Επιπλέον οφέλη

Δωρεάν Κλιματισμός

Δωρεάν ψυγείο

Προτεραιότητα στις προτιμήσεις σας (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Late check out (15.00 μ.μ. ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

“Έκπτωση για ενοικίαση αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών

Μειωμένες τιμές για εκδρομές

*Φόρος Διαμονής
Από 1.1.2018 τίθεται σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016. Ο φόρος θα βαρύνει τον ταξιδιώτη και η τιμή θα υπολογίζεται στα 1,50 ευρώ το δωμάτιο ανά ημέρα. Θα εισπράττεται με την άφιξη σας στο κατάλυμα